Vì một tương lai người Do Thái!

Đăng ký thành viên của team front-end

Friday, November 17, 2017

Học lập trình HTML theo dự án mẫu thực tế của doanh nghiệp

Hi.. Chào các bạn! Mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bài học về front end đây là bài HTML cơ bản do mình tự biên soạn qua những dự án thực tế các bạn cần viết code HTML theo chuẩn W3C thì như vậy mới tối ưu web của bạn được...
CÙNG HỌC HTML CƠ BẢN


Bài 1. Tổng quát về ngôn ngữ html 

Bài 2. Các thẻ cơ bản trong html 
Bài 3. Thẻ chèn hình ảnh trong html 
Bài 4. Thẻ chuyển liên kết trong html 
Bài 5. Thẻ danh sách trong html 
Bài 6. Thẻ tạo bảng trong html 
Bài 7. Thẻ tạo form trong html

Sau khi học xong phần cơ bản các bạn cần biết thêm về ngôn ngữ Pug để tối ưu thể HTML rồi bắt đầu học CSS nhé!


Tham khảo thêm về:

  1. Các ký tự đặc biệt trong HTML 
  2. Layout theo chuẩn W3C
Các phần mềm lập trình Front-end:
  • Tại đây!


Bản Quyền || Cấm sao chép nội dung dưới mọi hình thức. Nếu muốn sao chép hãy để 5 phút đọc xong các chính sách của chúng tôi tại đây.
Tác giả: Minh Trung