Vì một tương lai người Do Thái!

Đăng ký thành viên của team front-end

Wednesday, November 29, 2017

Mục tiêu chạy xe đạp là mục tiêu rõ ràng nhất cho cuộc sống bạn

MỤC TIÊU CHẠY XE ĐẠP

Tôi thường chạy xe đạp từ nhà đến trường, mỗi khi chạy tôi rút ra mục tiêu cho chính mình và tôi đã đang áp dụng cho cuộc sống hằng ngày.
VÍ DỤ THỰC TẾ

Vị trí của tôi là ở Phú Nhuận => mục tiêu ở trường Quận 3

Tôi đặt mục tiêu trong đầu: 
Tôi phải đi từ Nhà (Địa chỉ nhà) đến trường(Địa chỉ trường) trong khoảng 10 phút.

THỰC HIỆN MỤC TIÊU

Khi nhìn ảnh bên trên bạn phải áp dụng mục tiêu mình thật rõ ràng càng tốt.

Tôi phải đi hết đoạn đường này(đưa địa chỉ ra) 1 phút, rồi quẹo phải(địa chỉ đường), sau đó đi thẳng rồi quẹo trái (địa chỉ đường), khi đến cầu Công Lý trường học nằm bên dưới tôi phải đến đó. (Nhớ ghi thời gian khi bạn hoàn thành từng tuyến đường đó là từng mục tiêu nhỏ để đạt được mục tiêu lớn).

Bạn có thể áp dụng mục tiêu chạy xe đạp của mình vào thực tế... 

Ví dụ: 

Mình học lập trình Web, mình đặt ý tưởng cho mục tiêu: Trở thành Developer giỏi.

Đưa ra ý tưởng thực hiện xong mục tiêu:

Trong 4 tháng tôi phải trở thành developer và thành thạo các ngôn ngữ lập trình web..

Đưa ra câu hỏi để đặt mục tiêu rõ ràng hơn:

Từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu tôi hoàn thành xong mục tiêu?
Mỗi ngày tôi phải để bao nhiêu thời gian để học ngôn ngữ lập trình web?
..V...VV

Mục tiêu của mình tạm dấu nhé, như thế thôi bạn có thể  đặt mục tiêu thật rõ ràng rồi đó lên kế hoạch chia mục tiêu nhỏ ra để thực hiện nào?

Khi bạn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu


Bản Quyền || Cấm sao chép nội dung dưới mọi hình thức. Nếu muốn sao chép hãy để 5 phút đọc xong các chính sách của chúng tôi tại đây.

Tác giả: Minh Trung