Vì một tương lai người Do Thái!

Đăng ký thành viên của team front-end

Monday, December 18, 2017

Công cụ và môi trường | HTML5/CSS3 - Developer Team

Công cụ

Sử dụng phần mền Sublime textMôi trường

Chúng ta sẽ sử dụng môi trường Chrome để học khóa học này.


Bản Quyền || Cấm sao chép nội dung dưới mọi hình thức. Nếu muốn sao chép hãy để 5 phút đọc xong các chính sách của chúng tôi tại đây.

Tác giả: Minh Trung